2017.06.30 FRI 19:00-27:00

MARUIMA

TIME:

19:00-27:00

Entrance:

¥1000(+1order)

NARUIMA

▪️Live:
SHOKO
yuima enya
Naomichi Muroi

▪️DJ:
DJ apple
and more…

▪️Food/Massage:
NARUMI